Stabilní základ úspěchu

ACN, založená v roce 1993, byla vizí čtyř podnikatelů – Grega Provenzana, Roberta Stevanovskeho, Tonyho Cupisze a Mika Cupisze. Tito spoluzakladatelé měli dlouholeté zkušenosti s odvětvím přímého prodeje, ale nebyli spokojeni s prací pro jiné společnosti a s pracovními příležitostmi, které se jim naskytly. Uvědomili si, že pokud chtějí najít společnost, které by chtěli být součástí, musejí si ji vybudovat.

A tak si sedli ke stolu s poznámkovým blokem před sebou, aby vypracovali svůj podnikatelský plán. Na jednu část stránky sepsali všechno, o čem věděli, že dobře funguje, a na druhou vše, co nefunguje. Poté roztrhli stránku na poloviny a ponechali si jen tu část, která obsahovala vše, co se mělo stát hlavními zásadami, na nichž bude ACN postavena: integrita, důvěryhodné podnikatelské postupy a závazek vždy upřednostňovat potřeby druhých před vlastními potřebami.

Na základě těchto původních poznámek vznikl podnikatelský záměr zaměřený na poskytování služeb, které lidé potřebují a využívají každý den... služeb, které zákazníky nenutí měnit jejich zvyky nebo kupovat produkty, jež nepotřebují nebo si je nemohou dovolit.

ACN zahájila činnost ve Spojených státech jako zprostředkovatel služeb dálkového volání, avšak v průběhu času se společnost rozrostla a nyní nabízí ve více než 24 zemích všechny nezbytné služby zákazníkům, kteří je denně využívají. ACN je největším světovým přímým prodejcem telekomunikačních služeb, energií a nezbytných služeb pro domácnosti a podniky, ale co je důležitější, pro nepřeberné množství lidí se stala prostředkem, s jehož pomocí změnili svůj život.

Tímto jediným sloupcem na papíře z poznámkového bloku spoluzakladatelé ACN načrtli pomyslnou podobu společnosti, kterou se ACN stane – a kterou bude ještě dlouho v budoucnosti. A na stejných principech stojí naše společnost dodnes, po více než dvou desetiletích.

Spoluzakladatelé ACN

Greg ProvenzanoPrezident a spoluzakladatel ACN

Greg Provenzano klade hlavní důraz na osobní rozvoj a motivuje zástupce, aby vedle rozvoje svého podniku rovněž usilovali o změnu v osobním životě. Greg je lídrem a motivátorem nezávislých zástupců ACN. Dělí se s nimi o vizi společnosti a spolu s ní i o způsoby, jakými zástupci mohou vylepšit své podnikání a životy. Greg je s nezávislými zástupci denně v kontaktu a poskytuje jim informace a podporu nezbytné pro splnění jejich cílů. Přečtěte si Gregův blog (k dispozici pouze v angličtině).

Robert StevanovskiPředseda představenstva a spoluzakladatel ACN

Robert Stevanovski se věnuje produktovému portfoliu ACN. Jeho osobní prioritou je, aby společnost zákazníkům nabízela co nejlepší produkty a služby a aby příležitost podnikat z domova poskytovaná ACN představovala špičku v oboru přímého prodeje nezbytných služeb pro domácnosti a podniky. Robert neustále monitoruje nabídku produktů ACN a zajišťuje, aby společnost nabízela nejmodernější technologie a zprostředkovávala všem zákazníkům služby na míru.

Tony CupiszViceprezident a spoluzakladatel ACN

Tony Cupisz si klade za cíl poskytovat nezávislým zástupcům, kteří zahajují podnikatelskou dráhu, veškeré nástroje potřebné k tomu, aby s osvědčeným podnikatelským modelem ACN dosáhli jedinečných úspěchů. Tony coby talentovaný školitel s bohatými zkušenostmi z odvětví přímého prodeje zprostředkovává vizi ACN lídrům na celém světě.

Mike CupiszViceprezident a spoluzakladatel ACN

Mike Cupisz díky schopnosti navazovat zajímavé kontakty pomohl ACN v rozvoji na čtyřech světadílech a umožnil zástupcům, kteří se k ACN připojí, aby si okamžitě vybudovali mezinárodní podnik. Když Mike nevyhledává nové země, kde by ACN mohla v budoucnu provozovat činnost, spolupracuje s lídry ACN po celém světě a podporuje je při každodenní práci.

S ACN podnikáte sami, ale nejste na to sami!

Začněte již dnes